Verðr
— Stille Næring

Hva er smak? Hva er sans? Hva er lyd? Hva er stillhet? Hva er næring? Hva er nærvær?

Døyves sensualiteten av å ta ord i munn?

Kan tanken tenkes å forblinde sansene?

Hva er forskjellen på å kontemplere smak, og å være fullt innsvøpt i opplevelsen av den?

Tilsynelatende enkle spørsmål. Allikevel, om du går nærmere, så dype.
Kanskje rommer dypet en ny opplevelse?

Du er invitert.
Til en aften i stillferdighet.

Der en ganske enkelt ikke snakker.

Bare smaker.

Og lytter.
I fellesskap. Til hver smak. Til hver lille lyd.

Desto blankere lerret, desto tydeligere blir streken.

Food Studio x Svinepels

Bilder av Svein Gunnar Kjøde