Kutt Matsvinn
— Festival

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke bærekraftig, verken for lønnsomhet, miljø eller av etiske årsaker. Norsk serveringsbransje er enig om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

Overskuddsbord er et arrangement hvor vi sammen transformerer mat som er på vei til å havne i søpla til et festmåltid. Arrangementet er åpent, gratis og passer for alle aldre. Vi  kaller det Overskuddsbord fordi vi vise matrester og svinn som en ressurs vi har muligheten til å feire. Vi henter råvarer fra lokale butikker og produsenter som vi avtaler samarbeid og hvor vi henter overskuddsvarer som trenger å reddes. Måltidet skapes sammen med gjestene, lokale ungdommer, og vi har god erfaring fra å invitere skoleelever eller barnehager.

Under Matsvinn festivalen hadde vi to Overskuddsbord et på Bykubens hagefest og en på deichmanske på grunerkøkka. Kutt2020 handler om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Det er også en målsetning å nå 50 prosent av bransjen. Det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinnet innen 2030.

Hensikten med en KuttMatsvinn-uke og festival er blant annet å styrke kunnskapen i befolkningen om hvordan vi tar bedre vare på maten ved å:

  • Øke forståelsen av at all mat har en verdi og fortjener å bli spist
  • Synliggjøre den positive effekten på miljø og økonomi ved å kaste mindre mat
  • Kurere datoskrekken og få flere til å bruke sansene sine før de kaster mat som er gått ut på «best før»-dato
  • Få flere til å gjenbruke og tenke alternativ utnyttelse av mat som ikke er fersk, men trygg
  • Fremme verdien av å samles rundt et bord
  • Få med bedriftene på et løft for bedre utnyttelse av matressurser og kommunikasjon med forbrukerne

Det kastes minimum 385 000 tonn mat i Norge, mat for mange milliarder kroner og med et stort fotavtrykk. Over halvparten av dette matsvinnet oppstår hjemme i husholdningene.