Hegli Sjølbergingsbruk
— Community Shared Agriculture

Vi er en gruppe som ønsker å etablere et andelslandbruk på Hegli gård i Nannestad. Gården, som har vært drevet av Sidsel Sandberg siden sekstitallet, har de siste 19 år hatt et samarbeid med Nannestad Ungdomsskole hvor elevene i løpet av en fire ukers periode får lære om matens vei fra jord til bord.

I 2017 valgte kommunen å finne et nytt opplegg for elevene, som gjorde at hagen står brakk. Sidsel, på snart 76, tar seg av melkestellet og dyrene på gården. Med gårdens tidligere pedagogiske plattform som utgangspunkt, ønsker vi at andelslandbruket skal være en læringsarena for barn, unge og voksne som ønsker å lære mer om hvor maten kommer fra og hvordan man bruker den.

Bortsett fra hagebruket, som vil bestå av dugnader jevnt og trutt i løpet av året, vil andelshavere en gang i året bli invitert til kurs. Vi ønsker å vise og inkludere andelshaverne i prosessen fra spire til moden plate, samt hvordan en kan finne, bruke eller foredle råvarer. Eksempler er sanking av ville vekster, ysting, pølsemaking, melkesyregjæring, kompostering og sopptur. Noe av det kalles matauk fra gammelt av.

Vi ønsker å lære folk om å bruke, dyrke og trives i naturen så tidlig som de selv klarer å dra koplingen mellom råvare og ferdig produkt, og samtidig gjøre det mulig for hele familien å delta og lære. Andelshavere blir jevnlig invitert på dugnad: noe pliktig og resten frivillig.

I tillegg ønsker vi å bruke gården som kulturarena med forskjellige arrangement i løpet av året, slik som filmvisning i låven og middager med andelshaverne. Dette gir en mulighet til å involvere seg direkte og ikke bare være kunde eller passiv mottaker av en grønnsakskasse. Vi vil visse søndager i løpet av året arrangere søndagsmiddag hvor vi inviterer kjente og lokale til et måltid basert på gårdens råvarer eller råvarer som på en eller annen måte er tilknyttet Hegli.

Pris per andel 2500 kr, for mer infomasjon se vår facebookside

If you want to join us contact: post@foodstudio.no