Vil du jobbe på prosjekt i Food Studio? Food Studio søker etter engasjerte og dyktige personer til prosjektlederroller i 2019! Er du freelancer og over gjennomsnittet opptatt av mat, bærekraftig utvikling, visuell kommunikasjon og menneskemøter?

Food Studio er et kollektiv med freelancere og små bedrifter, og siden 2011 har vi arbeidet med å være en endringsaktør for bærekraftig utvikling. Kjernen i vårt arbeid er “Matempati”, å formidle en grunnleggende kunnskap om hvor maten kommer fra og dets kretsløp. Vi har knyttet oss til de ledende miljøene innen feltet, kartlagt og mobilisert kunnskapspersoner til bransjen og vi har formidlet bærekraft gjennom matopplevelser ute i naturen. I de kommende årene vil vi fortsette å gjøre prosjekt i samarbeid med andre ledende aktører innen feltet, med mål om å bidra til endring og inspirere andre til bærekraft i praksis. For oss er det helt essensielt å “practice what we preach”, det å bygge opp flere arenaer hvor arbeidshverdagen kan bestå av praktisk arbeid med dyrking, matforedling og formidling vil derfor fortsette å være en viktig del av det vi driver med. Som prosjektleder vil lønn være prosjektbasert. Vi ønsker gjerne et langsiktig samarbeid, så engasjement utover 2019 er fullt mulig.

I 2019 har vi behov for prosjektledere innen følgende områder:

Prosjektleder – Losæter:

Som andelshavere på Losæter har Food Studio behov for en prosjektleder som vil ta del i dugnader på bygården og lede et team på vegne av Food Studio. Du skal ha et ønske om å lære om dyrking og kommunisere/spre kunnskapen til et bredt publikum.  

Som prosjektleder vil du også ha hovedansvar for “Losæteropplevelsen”, en fra jord til bord opplevelse som vi tilbyr på bestilling til grupper i vekstsesongen på Losæter. Tjenesten tilbys på bestilling, så det er en fordel at kan stille på relativt kort varsel. Dugnadsarbeidet er ikke i seg selv et betalt arbeid, men matopplevelsen er betalt fra gang til gang.

Kompetanse/Erfaring:
 • Organisert/strukturert, initiativrik og selvdrevet
 • Kreativ og fleksibel 
 • Evne til å se samarbeidsmuligheter og synergier med de andre i andelslaget
 • Løsningsorientert og med lederegenskaper, god til å delegere ansvar
 • Kunnskap/erfaring om urban dyrking, kretsløp og økologi er positivt, men ikke nødvendig. Ønske om å lære er det som teller mest!
 • Evne å formidle og dele kunnskapen, gjerne i sosiale medier
 • Har vært med på å gjennomføre Losæteropplevelsen før som en del av kjerneteamet, eller har god kjennskap til konseptet

Get Aways:

I løpet av året vil vi arrangere 4 sesongbaserte Get Aways. Som prosjektleder vil du være ansvarlig for alle ledd i planlegging, markedsføring og gjennomføring av arrangementet sammen med kjerneteamet.

Kompetanse/Erfaring:
 • Organisert/strukturert
 • Har vært med på å gjennomføre Get Aways før som en del av kjerneteamet, eller har god kjennskap til konseptet
 • Gode samarbeidsevner, selvdrevet, kunnskap/interesse for bærekraft og mat
 • Nettverk innen matbransjen
 • Kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Interesse for visuell kommunikasjon

Ta kontakt dersom du har spørsmål og send oss en mail på post@foodstudio.no med søknad og CV. Vi ser frem til å høre fra deg!

Søknadsfrist er 01.01.2019